CE-merkintä

Inspecta Oy on myöntänyt sisäisen laadunvalvonnan vaatimuksenmukaisuustodistuksen rakenteellisille hitsatuille teräskokoonpanoillemme ja tuotejärjestelmillemme, jotka koskevat eristämättömiä autokatos- ja autotalli-, sekä varasto- ja jätesuojarakenteitamme. Todistuksella vahvistetaan, että suoritustason pysyvyyden arviointiin ja varmentamiseen liittyvät ehdot on täytetty. Näin asiakkaamme saavat jatkossakin laadukkaita tuotteita, jotka ovat virallisesti CE-merkittyjä kokonaisuuksia.
Aikaisemmin olemme saaneet oikeuden Euro-Kippari kippiovemme ja Saranapariovemme CE-merkintään.

suoritustasoilmoitus

vaatimustenmukaisuustodistus